Complexul arheologic de la Tirighina-Barboși se întinde pe aproximativ 10 hectare și cuprinde vestigii ale unui castru roman ce conţine un castellum de pământ, două necropole romane, dintre care una tumulară şi trei depozite de amfore. Arheologii au descoperit aici obiecte din perioada daco-romană ce aduc informaţii despre așezarea civilă din șesul Siretului și vestigiile locuirii romane din zona de vest a cartierului gălățean Dunărea.

Săpăturile efectuate în castrul roman de la Barboşi, între anii 1959—1962, au dovedit că din punct de vedere stratigrafic pe dealul Tirighina se găsea la început o cetățuie dacică, întărită cu un val de pământ.  […]

Puteți asculta GRATUIT acest audioghid apelând serviciu HERO.dot, formând numărul 0332 780 780  și apoi codul obiectivului menționat mai sus.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-