Între anii 1690-1695, spătarul Mihail Cantacuzino, fratele domnului Șerban Cantacuzino, construiește Mănăstirea Sinaia, după modelul Mănăstirii Sfânta Elena de pe Muntele Sinai. În 1701, sunt aduși 40 de oameni de la Trăisteni, pentru a păzi mănăstirea, din cauza numărului mare de tâlhari din zonă. Cei 40 de oameni sunt scutiți de dări la porunca domnitorului.

Biserica de stil brâncovenesc, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, are un plan în cruce, de inspirație barocă, reprezentând un element nou pentru acea epocă. Patru coloane decorate în torsadă și trei arce în acoladă, separă pronaosul de naos. În pridvor și naos se pastrează fragmente din frumoasele picturi originale, executate de zugravul Pârvu Mutu. Zidurile de apărare ale mănăstirii, având rolul de o feri de tâlhari, îi dau aspectul unei fortărețe.[…]

Puteți asculta GRATUIT acest audioghid apelând serviciul HERO.dot, formând numărul 0332 780 780  și apoi codul obiectivului menționat mai sus.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-