Satul bucovinean Vama, parte a județului Suceava, este atestat documentar din timpul domniei lui Alexandru cel Bun, la 1409, când voievodul dăruiește așezarea Mănăstirii Moldovița. Numele satului vine de la instituția de vamă ce exista în acea vreme acolo, însă el mai era cunoscut și ca ”satul unde a fost Jude Cârstea”, „satul de la vamă”, ajungând în cele din urmă la denumirea de Vama. Folcloristul Simion Florea Marian găsește într-un manuscris al bisericii cu hramul Înălțarea Domnului, din Vama, însemnări despre această așezare, care se pare că poartă acest nume încă de prin anul 1582[…]

ascultă o secvenţă din audioghid:
HERODOT – (COD 3030) Satul Vama Suceava