Despre existența curții domnești de la Iași se știe dintr-un document ce datează din 8 octombrie 1434. Ruinele descoperite reprezintă fundaţii şi părţi din elevaţia zidului de incintă din vremea lui Alexandru cel Bun (1401-1432), la care, în timpul lui Ştefan cel Mare, a fost adosat un turn, iar zidul de apărare a fost dublat.
În timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653), curtea domnească de la Iași a devenit capitala Moldovei, înlocuind sub acest aspect, Suceava. În timpul domniei lui Vasile Lupu, la Curte se fac ample lucrări de consolidare, extindere a fortificaţiilor şi modernizare, intervenţii necesare pentru a răspunde cerinţelor de apărare dictate de noul armament pătruns în teatrele de război[…]

 

ascultă o secvenţă din audioghid:
HERODOT – (COD 2186) Curtea Domneasca de la Iasi