Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” este o instituție de învățământ superior din Iași, facultățile din componența sa, fiind situate de-a lungul râului Bahlui, la trecerea acestui prin cartierul Tudor Vladimirescu.

Originea universității este legată de Școala de Ingineri Hotarnici, creată de Gheorghe Asachi în secolul XIX, în Moldova.Universitatea își sărbătorește ziua pe data de 15 noiembrie.În anul 2011, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” a fost clasificată în categoria universităților de cercetare avansată și educație.

Școala de de ingineri creată de Gheorghe Asachi în 1813, este considerată puntul ed plecare al învăţământului tehnic superior din Moldova.Această școală se dezvoltă ulterior în cadrul Academiei Mihăilene, iar apoi în cadrul Universității din Iași, înființate în 1860.

Pe 7 noiembrie 1912 se înființează învăţământul superior electrotehnic, chimic aplicat şi agronomic, eveniment care reprezintă, momentul înființării a ceea ce va fi, ulterior, Institutul Politehnic din Iaşi.

Legea Învățământului din 1937, aduce o serie de modificări, printre care și scoaterea învățământului superior tehnic de sub egida Universității din Iași, înființându-se Școala Politehnică.Instituția a purtat numele lui Gheorghe Asachi, el fiind cel ce a pus bazele învăţământului superior tehnic românesc.Primul rector al instituției a fost profesorul Cristea Otin.

Ca urmare a reformei învățământului din anul 1948, se înființează Institutul Politehnic „Gh. Asachi”, ce va funcționa până în 1993, când va deveni Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi.

În prezent, universitatea are în componența sa 11 facultăți :Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial.

Începând cu anul 2011, în fața Facultății de mecanică se poate admira un avion de luptă.Ministerul Apărării Naționale a cedat aeronava folosită în al doilea război mondial, Universității Tehnice Gh Asachi, profesorul Corneliu Munteanu reușind să reabiliteze și să facă din aeronava un element de atracție pentru Universitatea Gh Asachi.Aceasta este totodată și singuta universitate din țară ce deține un asemenea avion.

Fie că vreți să faceți o plimbare de-a lungul Bahluiului sau că vreți să admirați arhitectura clădirilor facultăților din cadrul Universității Gh Asachi, Bulevardul Dimitrie Mangeron, ce cuprinde cele de mai sus este locul perfect.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-