Localitatea este situată pe terasa inferioară a Bahluiului, la aproximativ 15 km vest depărtare de Iași. Comuna Lețcani are ca vecini localitățile Rediu, Valea Lupului, Miroslava, Horlești și Dumești.

Descoperirile arheologice din vatra satului, au demonstrat că localitatea a fost locuită încă din neolitic, însă, documentar este atestată la 1516.Numele localității provine de la un fost stăpân al acestei regiuni, numit Lațco.

Cu populație totală de aproximativ 6900 de locuitori, comuna Lețcani are în componența sa 4 sate și anume: Lețcani, Cogeasca, Cucuteni și Bogonos.

Centrul satului Lețcani era constuit în jurul actualei biserici, ridicate în jurul anului 1795, numită Biserica Rotundă.Aceasta a fost ctitorită de Constantin și Ana Balș.Prin forma sa neobișnuită, perfect rotundă, biserica din Lețcani ce poartă hramul Sf Spiridon, este biserică unicat în țara noastră și una din puținele biserici circulare din lume.Arhitectura conține influențele neoclasicismului rusesc, din secolul XVIII.

Prin forma sa rotundă, biserica este asemănătoare lăcașului de cult ridicat de împărăteasa Elena a Bizanțului, situat deasupra mormântului lui Iisus Hristos de la Ierusalim.

Biserica Rotundă din Lețcani nu are dimensiuni foarte mari, accesul în biserică fiind permis prin partea de vest, printr-un portic construit din patru coloane, desupta căruia se înalță o clopotniță mică.Catapeteasma bisericii este construită pe la sfărșitul secolului XIX, iar icoanele din interiorul bisericii sunt lucrate de zugravul Gheorghe Ionescu, în stil neobizantin.

Satul Lețcani s-a extins spre vest în 1825, iar după anul 1910, populația din sat a crescut, aici fiind aduși locuitori din județele Neamț și Fălticeni.

Satul Bogonos din comuna Lețcani, datează din 1516 și este situat pe valea pârâului Bogonos.Satul s-a dezvoltat foarte mult după 1990, când s-au construit multe case noi.

Al treilea sat al comunei Lețcani, satul Cogeasca ce datează din 1609, se găsește la 6 km distanță de centrul comunei, pe valea pârâului Voinești.

Cel de-al patrulea sat al comunei Lețcani este satul Cucuteni, cea mai veche așezare a comunei.În Cucuteni poate fi vizitată Biserica ”Schimbarea la Față”, construită în jurul anului 1777, biserică ce poartă hramul Schimbării la față.

Alt loc din sat ce poate fi vizitat, este lacul de acumulare Cucuteni, ce este înconjurat de Pădurea Dumbrava, Dealul Holm și satul Cogeasca.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-