Liceul Pedagogic este situate pe aleea Mihail Sadoveanu, nr. 66 din Iași.

Liceul pedagogic de astăzi este continuatorul în timp al unor școli cu vechi tradiții în Moldova.Astfel, la 1 ianuarie 1828, ia ființă în locul de la Trei Ierarhi o școală cu predare în limba română, iar după numai doi ani, în 1830, se unește cu Gimnaziul Vasilian.

Gimnaziul Vasilian își are rădăcinile în Academia Vasiliană sau Colegiul Vasilian, o instituție de învățământ superior din Moldova ce a fost înființată de domnitorul Vasile Lupu în  1634.Aceasta își avea sediul la biserica ”Trei Ierarhi” din Iași, aici predându-se materii în slavonă, latină și greacă.

Academia Vasiliană a avut ca model de organizare Academia Movilă din Kiev, ce a fost creată de domnitorul Petru Movilă, loc de unde au și fost trimiși profesori pentru academia din Moldova.

Academia Domnească a fost înființată în 1707, ca și  continuare a Academiei Vasiliene, terminându-și activitatea în anul 1821.În locul acesteia, a luat ființă Gimnaziul Vasilian, care a funcționat până în 1835, când ia luat locul Academia Mihăileană.

După înființarea Academiei Mihăilene, elevii fruntași din gimnaziu trec la cursuri superioare, iar Gimnaziul Vasilian este transformat în școală destinată pregătirii viitorilor învățători, al cărei director a fost Titu Maiorescu.

În 1891, școala se mută într-un local propriu, anume construit în viile din dealul Copou, purtând numele de Școala Normală de Învățători-Vasile Lupu, unde funcționează și în prezent.A fost și este una din cele mai bine organizate școli din România, care a avut un rol deosebit de important la dezvoltatea învățământului în țara noastră.

Școala a fost în pericol de a fi desființată în 1863, deoarece rolul său nu era înteles de autorități.Titu Maiorescu, director al Gimnaziului central (Liceul Național) și rector al Universității care a intuit importanța formării învățătorilor, a preluat conducerea școlii, folosind sintagma de Școală normală, cu sensul de școală pregătitoare pentru învățători  pentru prima dată.

Titu Maiorescu a propus domnitorului Alexandru Ioan Cuza ca numele școlii să fie schimbat în Institutul lui Vasile Lupu, acesta acceptând.Numele s-a păstrat până în 1890, când a fost schimbată denumirea instituției în Școala Normală „Vasile Lupu”, iar în 1948 școala s-a numit Liceul Pedagogic „V. Lupu”.Ridicarea la gradul de liceu al instituției s-a făcut mulțumită eforturilor depuse de învățători pentru ridicarea școlilor normale la nivelul de liceu.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-