Lăcașul de cult este ridicat pe o temelie din piatră, având ziduri din cărămidă și piatră, toate așezate în stilul arhitectonic brâncovenesc. În interior se găsește o catapeteasmă din zid deosebită, pictată în ulei folosind tehnica fresco, nefiind însă cunoscute date referitoare la anul construcției sau cei ce au realizat această operă.

În 1988, biserica suportă lucrări de reparație atât în interior cât și în exterior, lucrări făcute pe cheltuiala preotului paroh de atunci și a credincioșilor comunei. […]

Puteți asculta GRATUIT acest audioghid apelând serviciu HERO.dot, formând numărul 0332 780 780  și apoi codul obiectivului menționat mai sus.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-