Clădirea Universității Vechi este construită în jurul anului 1760, fiind vândută lui Costache Ghica în 1792, iar între anii 1795 și 1799 a servit ca reședință domnească a lui Alexandtru Callimachi.

Clădirea a aparținut marelui vornic și vistiernic Matei Cantacuzino, iar după ce acesta se stabilește în Rusia, vinde clădirea hatmanului Costache Ghica.Palatul a fost renovat și modificat la 1848, formă pe care o păstrează și astăzi între clădirile Institutului de Medicină și Farmacie.

La 26 octombrie 1860, în încăperile acestei clădiri și-a deschis cursurile prima universitate din țară și tot aici a fost organizată și prima pinacotecă.O parte din cursurile prestigioasei unități de învățământ erau ținute de Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Conta sau Alexandru Xenopol.

Renovată din nou în 1960, clădirea a găzduit sediul filialei Iași a Academiei Române.În prezent, aici își desfășoară activitatea studenții Facultății de Medicină și Farmacie.În fața clădirii există și astăzi poarta veche a palatului denumită de autorul ei ”Ușa nădejdii”, construită în 1796 în timpul domniei lui Alexandru Callimachi.

Momentul care a făcut ca acest palat să rămână în istorie a fost stabilirea în 1789 a cneazului Aleksandrovici Potemkin, comandantul armatei ruse stabilite în Iași.Cneazul a fost amant al Ecaterinei a II a a Rusiei, numită și Ecaterina cea Mare, personalitate emblematică în istoria Rusiei.

Cneazul a adus la palat fastul curții imperiale ruse, stimulând emanciparea boierimii moldovene, care a avut din ce în ce mai mult acces la iluminismul european.

În tipografia înființată de Potemkin pentru propagandă, a fost editat și primul ziar de pe actualul teritoriu românesc, ziar numit “Courier de Moldavie”.Primul număr a apărut în 1790, ziarul oferind informații doar în limba franceză, deși se anunțase că va fi bilingv.

Moartea generalului din 1791, aproape de Ungheni, în locul numit Crâșma lui Talpă, se pare că ar fi fost o răzbunare a moldovenilor, sătui de aventurile amoroase pe care le avea generalul cu soțiile sau fiicele boierilor.

Prima universitate din Iași s-a dezvoltat din Academia Mihăileană.Aceasa a fost prima instituție de învățământ superior din Moldova, fiind înființată în 1835 de domnitorul Mihail Sturdza, cu ajutorul lui Gheorghe Asachi şi a mai multor oameni de cultură ai vremii.Au predat aici personalități ca  Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica sau Ion Ionescu de la Brad.Protectoratul rusesc încerca să oprească dezvoltarea învățământului superior, punând piedici seriose înființării primei universități.

Mai puteți vizita în Iași Biserica Sfinții Trei Ierarhi, unul din cele mai frumoase și importante monumente de artă feudală nu numai din țara noastră, ci și din lume. Această capodoperă de arhitectură, lucrată de mesteri români, a împrumutat multe motive ornamentale luate din țesăturile moldovenești și transpuse în blocuri de piatră. Palatul Roznovanu, clădirea care adăpostește în zilele noastre Primăria Iașului, clădire ce se numără printre cele mai frumoase edificii boierești cu rol de locuință construite în România, în secolul XIX. Palatul Culturii, ce găzduiește Muzeul de Artă, Muzeul Tehnic, Muzeul de Etnografie a Moldovei, Muzeul de Istorie a Moldove și  Biblioteca județeană „Gheorghe Asachi”, Teatrul Național ce găzduiește și Opera Română,Catedrala Mitropolitană și altele.

Address

Our Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-