Satul Șcheia, din județul Iași, este pentru prima dată atestat documentar într-un hrisov al lui Vasile Lupu din 22 iulie 1664, și mai târziu de către Antioh Cantemir, într-un hrisov care întărește hotărnicia obștii  Șcheia de Vaslui la anul 1700[…]

ascultă o secvenţă din audioghid:
HERODOT – (COD 2098) Scheia Iasi