Bacău este un județ în regiunea Moldova din România, cu reședința la Bacău.

Afiseaza 5 din 48 obiective

Afiseaza::
Sorteaza::
Ordoneaza:

Oneștiul a fost atestat documentar pentru prima dată pe 14 decembrie 1458, numele său având rădăcini în Seliștea lui Oană la Trotuș. Orașul de azi a luat viață în anul 1952, pe vatra vechiului sat atunci când prin decizia Consiliului de Miniștri, a…

Orașul Comănești a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1409, pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun. Cu toate acestea, în urma unor cercetări arhivistice s-a descoperit un document care face referire la Comănești și care este datat…

Comuna Ștefan cel Mare este situată în zona Subcarpaților de curbură, în partea  sud-estică a depresiunii Cașin, de o parte și de alta a râului Trotuș și este alcătuită din sate vechi răzăsești de peste 500 ani. Localitățile componente ale comunei…

Târgu Ocna este un oraș cu o istorie multiseculară, aici având loc exploatarea sării încă de pe vremea romanilor. În diferite documente vechi, călătorii, negustorii sau misionarii aminteau adesea de ocnele de lângă Târgu Trotuș, unde ulterior va lua…

Aici în Târgu Ocna se înalță semeață Mănăstirea Răducanu care a fost construită de marele logofăt Ion Buhuș la sfârșitul secolului XVII. În anul 1763, logofătul Radu Racoviță, soțul Mariei Buhuș, a demarat lucrări de restaurare asupra bisericii,…